War risk toeslag naar Israël

Als voortzetting van de aanhoudende oorlog in Israël voeren steeds meer rederijen een War Risk toeslag in voor zendingen naar Israël. Zonder voorafgaande kennisgeving zijn wij genoodzaakt deze toeslag van geval tot geval op lopende en nieuwe boekingen door te voeren. Naast de War Risk Surcharge willen wij uw aandacht vestigen op de Hague Visby Rules, waarschijnlijk beter bekend als de Bill of Lading-voorwaarden. Eén van de B/L condities waar wij uw aandacht op willen vestigen luidt als volgt:

In geval van enige belemmering, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog, een terroristische dreiging of enige andere onvoorziene omstandigheden, kan de rederij (ongeacht of het vervoer al dan niet is begonnen) naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving:

• De goederen via een alternatieve route naar de loshaven vervoeren, of
• Het vervoer van de goederen staken en deze op een plaats of haven die de vervoerder veilig en gemakkelijk acht, te plaatsen, waarna de verantwoordelijkheid van de vervoerder vervalt.