Vrachtvluchten nemen weer af.

Vrachtvluchten op Schiphol nemen af in de maand juli. Na ca. anderhalf jaar forse groei zien we in juli een daling van ruim 20% ten opzichte van 2020. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde vervoerscijfers van Schiphol over de maand juli. Over de eerste acht maanden van dit jaar was er nog wel sprake van een stijging van het aantal vrachtvluchten met 15,3%.

Uit de statistieken van Schiphol blijkt dat er vergeleken met de cijfers van het pre-coronajaar 2019 nog wel een sterke toename van het aantal vrachtvluchten was. Toen werden er over de eerste acht maanden slechts 8.102 vrachtvluchten uitgevoerd, 80% minder dan over dezelfde periode dit jaar. In juli 2019 kwam het aantal op 1.164 vrachtvluchten. Dat is grofweg 60% minder dan vorige maand.

Het vrachtvolume dit jaar kwam tussen januari en juli uit op bijna een 1 miljoen ton (968.335 ton). Dat is een stijging van precies een kwart vergeleken met vorig jaar. I

Als er gekeken wordt naar de cijfers van 2019, deed Schiphol Cargo het qua aan- en afvoer van vracht ook niet slecht dit jaar. Twee jaar geleden lag het vrachtvolume een fractie onder de 900.000 ton.

Destijds werd er in de maand juli 129.343 ton aan vracht afgewikkeld op Schiphol tegen bijna 131.000 ton dit jaar. Daarmee lijkt de vrachtmarkt op de Nederlandse luchthaven zich nog steeds positief te ontwikkelen richting het doorgaans drukke winterseizoen, dat in oktober begint.