Vrachtpool Schiphol niet mogelijk

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft om juridische redenen geweigerd om op Schiphol Airport een aparte vrachtpool voor de Nederlandse luchtvrachtsector op te zetten. De minister vertelde dit donderdag in een Kamerdebat over het plan om het aantal vluchten op Schiphol met 12% te verminderen tot maximaal 440.000 vluchten per jaar. De minister erkende dat de vrachtsector kwetsbaar is voor verdere vermindering van het aantal vluchten op Schiphol, maar de huidige “EU-slotsregelgeving” zorgt ervoor dat de overheid geen controle heeft over de soorten vluchten. “Het kan niet”, benadrukte hij op de vragen van VVD, PVV en CDA. Tijdens het debat gaven de drie partijen aan vooral bezorgd te zijn dat de vrachtsector onevenredig zwaar getroffen zou worden door de geplande krimp op Schiphol. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wees er ook op dat uit onderzoek van de luchtvaartsector zelf is gebleken dat cargopools inderdaad juridisch levensvatbaar zijn. Het zou dan ook op zijn plaats zijn om een extra krachtsinspanning van Harbers te zien op dat gebied, aldus Koerhuis.

Met de vrachtpool wil men 20.000 vluchten per jaar reserveren voor de vrachtsector, dat is ongeveer 4,5% van het nieuwe maximum van 440.000 vluchten. Volgens het evenredigheidsbeginsel zou de vrachtsector anders minimaal 12% van het aantal vluchten op Schiphol verliezen, maar de Nederlandse luchtvrachtkoepel ACN houdt rekening met een maximaal verlies van 30%, omdat Schiphol door de krimp van verschillende vrachtmaatschappijen haar status als interessante vrachthub zal verliezen. Harbers zei dat Nederland bij de herziening van de “EU-slotsregelgeving” zich wilde inzetten voor meer nationale beleidsruimte, waaronder netwerkkwaliteit en het houden van een gezonde vrachtsector, maar in werkelijkheid zou dit de vrachtsector op korte termijn niet helpen. Koerhuis vroeg zich met name af op welke wijze er in de tussentijd ruimte blijft voor vrachtvluchten en hoe de banen in de luchtvracht behouden kunnen worden. Een concreet antwoord moest Harbers hierop verschuldigd blijven.

Niets doen is geen optie volgens PVV’er Dion Graus, als er geen actie wordt ondernomen door Harbers dreigen KLM, Schiphol en de gehele luchtvrachtsector om te vallen. In het ergste geval dient de minister in het belang van het gehele land de regelgeving buiten werking te stellen, aldus Graus. Harbers vertelde dat zo’n noodsituatie momenteel niet aan de orde is.