Vopak investeert fors in LNG-terminals en duurzaamheid

Tankopslagbedrijf Vopak investeert de komende jaren fors in duurzaamheid en installaties voor vloeibaar aardgas (LNG). Zo besteedt het bedrijf tot 2030 ongeveer 1 miljard euro aan de ontwikkeling en uitbreiding van LNG en LNG-terminals. Het bedrijf investeert eenzelfde bedrag in infrastructuuroplossingen voor koolstofarme en hernieuwbare waterstof, ammoniak, CO2, energieopslag voor de lange termijn en hernieuwbare grondstoffen.

Vopak is naar eigen zeggen ’s werelds grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf met tientallen terminals wereldwijd die het geheel of gedeeltelijk in eigendom heeft, waaronder een aantal in de Rotterdamse haven. Ook het hoofdkantoor van het bedrijf is in de Maasstad gevestigd.

Vopak maakte deze plannen bekend voorafgaand aan haar investeerdersdag. Het bedrijf verwacht voor de komende jaren een verschuiving, waarbij gas een belangrijkere rol gaat spelen. Daarentegen zal het aandeel van olie en chemie geleidelijk afnemen. Verder streeft Vopak naar een rendement van ten minste 10% in 2025, gezien de kasstroom in relatie tot het geïnvesteerde vermogen.