Voor binnenvaart in Rotterdam zijn er minder ligplaatsen.

Vanaf 1 oktober gaan de ligplaatsen voor de binnenvaartschepen in het centrum van Rotterdam verdwijnen. Het havenbedrijf zal het beheer van de kademuren en de glooiingen overdragen aan de gemeente.

Hoofdzakelijk zal het gaan om de ligplaatsen aan de Feijenoordkade, de Rhijnspoorkade (voormalig Tropicana) en het eerste Katendrechtse Hoofd.

Vanaf 1 oktober mogen deze ligplaatsen niet langer gebruikt worden als openbare ligplaats.

Ook een groot deel van het Noordereiland zal in beheer over zal gaan naar de gemeente, blijven de ligplaatsen aan de vernieuwde Maaskade wel beschikbaar voor de binnenvaart.

Achtergrond van het verdwijnen van deze ligplaatsen is de gestage verschuiving van havenactiviteiten uit het centrum naar meer westelijk gelegen havens.

Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in ligplaatsen voor binnenvaart in de Maashaven, waarmee de totale capaciteit aan ligplaatsen op peil blijft.

Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om de vrijgekomen locaties mee te nemen voor herontwikkeling en hergebruik in de ambitie voor de binnenstedelijke Nieuwe Maas.