Volgend jaar al toeslag voor nog onzekere CO2-heffing.

Rederij Maersk heeft de voornemens om volgend jaar een nieuwe toeslag in te voeren, de ETS – heffing.

Deze zullen zij invoeren ter compensatie van de Co2-heffing op de scheepsbrandstof, welke door de Europese Commissie is aangekondigd.

Het plan van het invoeren van deze nieuwe kostenpost is 3 weken geleden door het Europees Parlement goedgekeurd. Alleen de lidstaten moeten hun toestemming nog geven.

Het ziet er naar uit dat de Europese heffing voor de scheepvaart in 2024 wordt ingevoerd.

Rederij Maersk gaat ervan uit dat de Europese Commissie in 2023 al een infaseringsperiode in gang zal zetten. Hiermee zal de CO2-uitstoot voor 20% belast worden.

Volgens deze berekening baseert Maersk een ETS – heffing die zal variëren van 99 tot 213 USD voor een droge container en tussen 149 – 319 voor een reefercontainer, afhankelijk van het vaargebied.

World Shipping Council is sceptisch over de manier waarop Brussel de kosten van de energie transitie aan de bedrijfstak wil doorbelasten.

Enige tijd geleden werd in het Europees Parlement een akkoord bereikt dat het uitgangspunt 75% van de opbrengsten van de heffing via een fonds aan de scheepvaartsector wordt teruggekeerd.