VN waarschuwen voor impact hogere containertarieven op inflatie

Naar verwachting zal in 2023 de wereldwijde inflatie stijgen met 1,5% door de hoge prijs van vrachtcontainers in de scheepvaart. De Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en industrie voorziet dat voornamelijk kleine importafhankelijke landen hier de dupe van zullen zijn.

Volgens het in Genève gevestigde bureau zijn de transportkosten binnen de scheepsvaart de afgelopen tien jaar meer dan verviervoudigd. De huidige prijs van zeecontainers die vanuit China naar de Verenigde Staten worden verscheept, is 348% hoger dan de gemiddelde prijs vóór de coronapandemie. De organisatie stelt in haar maritieme jaarverslag: “Als deze situatie voortduurt, zal de huidige stijging van de transportkosten de import- en consumentenprijzen aanzienlijk verhogen.”

Einde nog niet in zicht

Vanwege de aanhoudend sterke vraag, onzekerheden aan de aanbodzijde en aanhoudende zorgen over grote havenkwesties, kan de Verenigde Naties concluderen dat de vrachttarieven voor zeecontainers niet zullen dalen. De Verenigde Naties hebben gemeld dat consumenten in kleine economieën die afhankelijk zijn van invoer, te maken kunnen krijgen met een stijging van de consumentenprijzen met 7,5% als gevolg van stijgende zeevrachttarieven, wat hun koopkracht meer onder druk zet dan in andere landen.

Volgens het rapport kunnen consumentenproducten van Azië tot Noord-Amerika en Europa, zoals computers en elektronische producten, grotere prijsstijgingen ondergaan dan andere producten. Consumenten zien mogelijk ook een stijging van 10% in de invoerprijzen van meubels, textiel, kleding en leerproducten.

De Verenigde Naties geloven tijdelijk dat tariefverhogingen niet zullen eindigen. De Verenigde Naties roepen regeringen op om de huidige scheepvaartcrisis te verlichten door meer te investeren in wereldwijde vaccinatieprogramma’s, om het einde van de pandemie te versnellen en een breed economisch herstel te stimuleren.

Groei

Hoewel de coronapandemie in 2020 heeft gezorgd voor een daling van 3,8% in de scheepvaart, is het vervoer van droge bulklading, zoals containervolume en landbouwproducten, teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie. De Verenigde Naties voorspellen dat tegen het einde van dit jaar de groei van de maritieme handel zal toenemen tot 4,3%.

Volgens de Verenigde Naties zal de groei van het scheepvaartvolume de komende vier jaar geleidelijk vertragen tot 2,4%. Dit is iets lager dan het gemiddelde van 2,9% over de afgelopen twee decennia.