Verkeersmanagement op snelwegen: Duitsland en Nederland werken samen

Beide landen hebben een intentieverklaring afgegeven om samen te werken in toekomstige projecten voor verkeersbeheer en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De Duitse Autobahn GmbH en de Nederlandse Rijkswaterstaat werken aan een intelligente en duurzame mobiliteit voor de toekomst. Beide hebben duidelijk gemaakt nauw te willen samenwerken. Het doel van de samenwerking is het creëren van een betere verkeersdoorstroming met grensoverschrijdend verkeers- en bouwplaatsmanagement. In een eerste stap willen beide partijen de registratie en levering van verkeersgegevens uitbreiden. Om de gegevens van het grensverkeer te verstrekken zijn ze begonnen hun nationale toegangspunten met elkaar te integreren. Ook de ontwikkeling en de landelijke invoering van intelligente verkeersmanagementsystemen maakt deel uit van de samenwerking. Autobahn GmbH is een voorloper in Europa met het landelijke “bouwplaatsalarm”. De aangesloten voertuigen krijgen betrouwbare en vroegtijdige waarschuwingen over dagelijkse bouwplaatsen. Beide landen werken er hard aan om met hun intelligente verkeerssystemen de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers van bedrijfsdiensten te vergroten.