Vanaf 2026 voert IMO een meldplicht in voor containerverlies op zee

Vanaf 2026 moeten schepen het overboord slaan van containers op zee verplicht melden aan andere schepen die in buurt zijn en aan de dichtstbijzijnde kuststaat.
Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de IMO heeft een overeenstemming bereikt over dit uitgangspunt. Volgend jaar zal het voorstel op de agenda komen van de najaarsvergadering van de MSC.
Wanneer deze het voorstel aanneemt zal per 1 januari 2026 de meldplicht van kracht gaan.
Een schip dat op zeecontainers verliest, moet dit ook melden aan de vlaggenstaat. Die moet het incident dan weer delen met de IMO, die daarvoor een apart registratiesysteem ontwikkelt.
Dat wordt onderdeel van het Global Integrated Shipping Information System (GISIS) van het VN-agentschap.

IMO-verdragen
De meldplicht wordt opgenomen in twee IMO-verdragen, Safety of life at sea (Solas) en Maritime Pollution (Marpol).
Overboord geslagen zeecontainers kunnen een ernstig gevaar vormen voor de scheepvaart en de veiligheid op zee, volgends de IMO.
Vooral voor jachten, vissersschepen en andere kleine vaartuigen. Daarnaast kan containerverlies ernstige vervuiling veroorzaken. Ook daarvan is de ‘MSC Zoe’ eveneens een bekend voorbeeld met kilometers aan vervuilde Waddenstranden.

Volgens WCS, World Shipping Council, gingen er tussen 2008 – 2019 gemiddeld 1382 containers per jaar verloren. Dit is een fractie van de 200 miljoen containers die per jaar worden verscheept.