Vanaf 2023 zal de nieuwe container-armada verlichting brengen

Vorig jaar heeft de containervaart bijna vijf keer zoveel nieuwe schepen besteld ten opzichte van 2020. Vanaf volgend jaar zal de nieuwbouwgolf pas voor verlichting van de overspannen vrachtenmarkt gaan zorgen.

Een dataleverancier is gevraagd om het aantal scheepsbestellingen te turven. In de container sector waren dat er 555, tegen 114 stuks in 2020. Er wordt gezegd dat zowel in 2023 als in 2024 naar verwachting twee miljoen TEU aan nieuwe vervoerscapaciteit in de vaart komt. Er wordt verwacht dat de vervoersprijzen torenhoog blijven, aangezien er dit jaar nauwelijks nieuwe schepen in de vaart komen en de vraag hoger blijft dan het aanbod.

Die 2 miljoen TEU komt overeen met ongeveer 20% van de totale huidige capaciteit. Scheepseigenaren zullen hun schepen laten slopen, wat zal resulteren dat de totale capaciteit met een lager percentage zal toenemen.

Sloop
Scheepseigenaren houden oude schepen, die in een normale markt niet meer rendabel zouden zijn, in de vaart om te profiteren van de hoge tarieven. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks schepen naar de sloop zijn gestuurd vorig jaar. Wanneer er nieuwe efficiëntere en duurzamere tonnage in de vaart komt, verandert die situatie en zullen verouderde schepen alsnog gesloopt worden.

Het aantal bestelde lng- en lpg-tankers verdubbelde bijna, van honderd tot 184 stuks. Een opmerkelijke uitschieter was er bij de car carriers. Daarvan werden er in 2020 slechts twee besteld, tegen maar liefst 58 ten opzichte van vorig jaar. Het lijkt een weerspiegeling van het herstelde consumentenvertrouwen, dat vanaf medio 2020 leidde tot een niet eerder geziene hausse in de vraag naar consumptieartikelen.

Bulkvaart
Het beeld van de droge en natte bulkvaart is heel anders. Het aantal bestelde olie- en productentankers halveerde bijna van 342 tot 182 nieuwe schepen. Ook werden veel minder orders voor nieuwe bulkcarriers geplaatst: 233 tegen 328. Er werd slechts één nieuw schip besteld in de cruisesector, tegen zes in 2020. Dit heeft te maken dat toevoegen de oorzaak hiervan is dat de sector al bijna twee jaar grotendeels stil ligt.