Update situatie Rode Zee

Rederijen besluiten steeds meer om schepen om te laten varen via Cape of Good Hope. Het is zodoende onomkeerbaar dat zendingen aanzienlijke vertragingen oplopen. Uiteraard monitoren wij de situatie nauwgezet en hebben besloten om op regelmatige basis updates te sturen van wijzigingen in de verwachte aankomstdata van uw zendingen. Naast de vertragingen is de kans reëel dat rederijen toeslagen zullen introduceren, denk hierbij aan bijv. War Risk en/of Peak Season Surcharge. Details hierover zijn vooralsnog niet bekend.

De situatie heeft niet alleen impact op import verschepingen, ook export verschepingen ondervinden hinder van deze nieuwe situatie. Denk hierbij met name aan de beschikbaarheid van ruimte en equipment, maar ook eventuele extra toeslagen.

Vooralsnog zijn wij in afwachting van updates vanuit de rederijen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, melden wij ons weer.