Transportkosten Merzario 2022

Het afgelopen jaar zijn we in de transportsector geconfronteerd met significante prijsstijgingen. Dit vindt onder andere haar oorzaak in hogere kosten van personeel, brandstof en materieel.

Alleen al de brandstofkosten hebben een impact van minimaal 5% op de totale kosten van het wegvervoer. Naast deze stijging, zijn er binnen deze sector twee CAO-verhogingen doorgevoerd. Het behouden en werven van personeel wordt voor vervoerders een steeds grotere uitdaging.

Voor wat betreft het containervervoer spelen ook andere factoren een rol. Zo is de congestie op de terminals het afgelopen jaar enorm toegenomen. Hierdoor zien we ook de overige kosten die in rekening worden gebracht toenemen, onder andere voor het aanmelden en het te laat inleveren van containers.

Ook in 2022 verwachten wij dat de kosten onverminderd op een hoog niveau zullen blijven. Wij kunnen dan ook niet anders, dan de kosten die wij onze klanten in rekening brengen, per 1 Januari drastisch te verhogen.