Topsector Logistiek gaat de CO2-uitstoot van de binnenvaart meten

TRANSPORTPRESTATIES
Topsector Logistiek is gestart met een CO2-meetprogramma voor de binnenvaart. Op de binnenwateren is het veel lastiger dan bijvoorbeeld wegtransport, omdat er een grote diversiteit aan schepen zijn dan bijvoorbeeld het wegvervoer. Het programma richt zich op de uitstoot ten opzichte van de geleverde vervoersprestatie. Hoe meer vracht ten opzichte van de emissies, hoe beter de emissieprestaties. Moderne machines voldoen aan de uitlaateisen, maar in de praktijk kan dit in sommige gevallen frustrerend zijn. Daarom meet dit project de praktijk en analyseert het emissies onder verschillende omstandigheden.

Uitdagender
Voor vrachtwagens en bestelwagens is het eenvoudig en kostenefficiënt om de werkelijke prestaties zoals snelheid, route, toestand, energieverbruik en emissies te monitoren. Dit is een grotere uitdaging voor binnenvaartschepen, merkten de onderzoekers op. Er bestaat immers een grote verscheidenheid in scheepstypen, afmetingen, gebruikte (hulp)motoren, verschillende romp-ontwerpen en voortstuwingssystemen en externe omstandigheden waaronder stroom, (wind)richting, diepgang, kielspeling), belastingen en snelheden.

Het monitoren van emissies in de praktijk moet inzicht geven en de basis vormen voor effectief beleid om uitstoot te verminderen. Het programma “Metingen op schepen” zal de feitelijke parameters en prestaties van de binnenwateren meten en vastleggen, met de nadruk op CO2-emissies en luchtverontreiniging.

De komende maanden worden de meetvaartuigen uitgerust met de nodige instrumenten. Daarna start het jaarlijkse monitoringsprogramma. De eerste resultaten zullen naar verwachting eind 2022 beschikbaar zijn. Ongeveer 20 scheepseigenaren hebben deelgenomen aan dit programma en voorzien hun schepen van sensoren en telematica om vervolgens 24/7 te gaan meten voor een periode van minimaal 1 jaar.