Toekomstige schepen zullen groener, maar trager varen.

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Technisch Universiteit Delft concluderen dat de schepen in de toekomst groener maar ook trager zullen gaan varen. In deze studie is onderzocht welke alternatieve brandstoffen interessant kunnen zijn voor de scheepvaart en vooral welke impact ze op de snelheid van de schepen zouden hebben. Al de studiemodellen wijzen uit dat de sector naar lagere vaarsnelheden toe moet. Om de doelen van het Parijse klimaatakkoord van 2015 te behalen moet ook de maritieme industrie het roer omgooien. De Internationale Maritime Organization stippelde alvast een strategie uit om de broeikasgasemissies van schepen voor de helft te verminderen tegen 2050, in vergelijking met 2008.

De Universiteit Antwerpen gaf aan dat we rekening moesten houden met verschillende criteria. De prijs van de alternatieve brandstof is belangrijk, want rederijen willen de transportkosten natuurlijk zo laag mogelijk houden. Ook is de performance van groot belang. Kunnen schepen langer varen met een bepaalde brandstof? Of moet de snelheid juist omlaag? Na een uitvoerige analyse van alternatieve brandstoffen waren er 3 brandstoffen als meest belovend. Opgewaardeerde bio-olie, Fischer-Tropsch-Diesel (diesel uit aardgas) en vloeibare bio methaan. Maar zolang de huidige regelgeven op CO2-emissies niet verandert zullen de huidige gangbare brandstoffen zoals zware stookolie en vloeibaar aardgas hoogstwaarschijnlijk dominant blijven. Echter zullen er strengere regels komen die zullen zorgen voor een transitie naar alternatieve brandstoffen. Deze overgang zal een flinke impact hebben op de hele transportketen.