Stakingen in Felixstowe en Liverpool een dubbele klap voor de overbelaste Supply Chain van het VK

De overbelaste Supply Chains van Europa worden geconfronteerd met een dubbele klap van verstoringen nu transportvakbonden in Felixstowe en Liverpool zich voorbereiden op stakingen later deze maand. Dit is in reactie op de stijgende inflatie, volgens de analyse van Container xChange, een technologieplatform voor het beheer van containervervoer.

De stakingen zullen leiden tot sluitingen van havens die tot meer dan een week kunnen oplopen. Daarna volgt de gouden week in China (1-7 oktober, waarbij de fabrieken in China gesloten zijn), die verder zal leiden tot werkonderbrekingen in de Chinese havens. Niet te vergeten, is er ook nog de tyfoon Muifa die zal leiden tot havensluitingen net voor de Golden Week in China, waar verladers zich voorbereiden op de afvaarten voorafgaand aan de Golden Week.

“Deze verstoringen zullen de vracht van China naar Europa tijdens het hoogseizoen vertragen. De vrachtschepen zullen worden omgeleid naar andere havens in Europa en het VK, waardoor de druk op de congestie in de havens van Bremerhaven, Hamburg, Rotterdam en belangrijke havenhubs waar de CAx (Containerbeschikbaarheidsindex) volgens onze eigen gegevens al op een zeer hoog niveau ligt, nog verder toeneemt” aldus Christian Roeloffs, medeoprichter en CEO van Container xChange.

In de haven van Hamburg is de CAx van 0,87 de hoogste sinds 2020 (2021 was 0,82 en 2020 was 0,37 in week 37). De CAx in de haven van Rotterdam is met 0,83 weer de hoogste in drie jaar.
De CAx-niveaus stijgen sinds week 21 (laatste week van mei) in deze havens dankzij de toenemende congestie, opdrogende rivieren en angst voor stakingen in de havens.
Maersk deelde in haar marktupdate mee dat er volgens de noodplannen van Maersk lading wordt omgeleid naar havens als Antwerpen en Le Havre. Volgens de gegevens van Container xChange bedraagt de CAx in de haven van Le Havre 0,89, opnieuw het hoogste niveau tot nu toe dit jaar.

Een ander effect is de vertraging bij het exporteren van lege containers van Europa terug naar China vanwege de sluitingen en capaciteitsproblemen.
“Deze verstoringen zullen de problemen in het vrachtvervoer tussen Azië en Europa alleen maar verergeren; op een moment dat de handelsroute traditioneel bijzonder druk is om aan de vakantieorders te voldoen”, aldus een klant van Container xChange die anoniem wenst te blijven.
Een containerhandelaar van het Container xChange-platform benadrukte: “Zodra we september afsluiten, wachten we op de gouden week (eerste week van oktober). Dit zal veel frictie toevoegen aan het containerverkeer omdat zendingen zullen stoppen vanwege de stakingen, extreme weersomstandigheden en de inflatie in het algemeen. We verwachten paniek voor vakantiezendingen.”
“Niet alleen voor de import van lading voor het komende hoogseizoen, ik denk dat de impact nu vooral zal liggen op de belemmeringen voor de export van lege lading uit Europa. Overbelaste depots vol lege containers zullen door de stakingen met nog meer inefficiëntie te maken krijgen, omdat de activiteiten zullen worden stilgelegd”, aldus Christian Roeloffs, medeoprichter en CEO van Container xChange.