Spoorwegstaking VS dreigt na laatste afwijzing compromisovereenkomst door vakbond

De Washington cavalry zal opnieuw moeten aantreden. Drie maanden nadat een presidentiële noodraad een compromis had bereikt tussen Amerikaanse spoorwegmaatschappijen en vakbonden die op de rand van een staking stonden, worden Amerikaanse spoorwegklanten opnieuw geconfronteerd met het vooruitzicht van ernstige verstoringen. Een vierde vakbond heeft tegen de overeenkomst gestemd en een spoorwegonderbreking zou al op 4 december kunnen plaatsvinden.

Alle ogen waren gericht op de twee grootste vakbonden die spoorwegpersoneel vertegenwoordigen, nadat acht andere vakbonden een in augustus bereikt compromis hadden goedgekeurd en twee tegen hadden gestemd. De Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET) en de transportafdeling van de International Association of Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers (SMART-TD) – hebben afgelopen weekend hun stem uitgebracht. BLET, de kleinere, ging met 54% tegen 46% akkoord met de voorgestelde overeenkomst. Dat deed ook een klein deel van SMART-TD, de werfmeesters, met 62,48% steun voor de compromisovereenkomst. Het merendeel van de meer dan 28.000 SMART-TD-leden verwierp de overeenkomst echter met 50,87% tegen. Terwijl acht vakbonden het akkoord hebben geratificeerd, hebben vier vakbonden het verworpen. “De leden van SMART-TD hebben gesproken, het is nu terug naar de onderhandelingstafel voor onze operationele leden,” zei SMART-TD-voorzitter Jeremy Ferguson. “Dit kan allemaal worden opgelost via onderhandelingen en zonder staking.” De spoorwegmaatschappijen lijken echter niet bereid om verder te onderhandelen. Ze hebben consequent de kwestie van betaald ziekteverlof weggewuifd, aangezien dit niet werd aangepakt door de Presidential Emergency Board (PEB) en in plaats daarvan werd de historisch hoge loonsverhogingen van 24% over de periode 2020-2024, plus vijf jaarlijkse vaste bedragen van 1.000 dollar, benadrukt.

“Spoorwegen staan klaar om nieuwe afspraken te maken op basis van het PEB-kader met onze resterende vakbonden, maar het venster blijft kleiner worden nu de deadlines snel naderen,” zei Ian Jefferies, voorzitter en CEO van de Association of American Railroads. “Laten we duidelijk zijn: als de resterende bonden geen akkoord aanvaarden, moet het Congres bereid zijn om op te treden en een rampzalige klap van 2 miljard dollar per dag voor onze economie te voorkomen.” Spoorwegmaatschappijen hebben gewaarschuwd dat zij hun diensten zullen verminderen voordat de officiële afkoelingsperiode afloopt om zich voor te bereiden op een staking. In de zomer gebruikten zij een soortgelijke tactiek en kondigden zij embargo’s aan voor hun netwerken in afwachting van een mogelijke confrontatie, voordat druk van het Witte Huis leidde tot het compromisakkoord waarover de vakbonden de afgelopen weken hebben gestemd.

Door de kwestie van betaald ziekteverlof te weigeren, sluiten de spoorwegmaatschappijen in feite de deur voor verdere onderhandelingen. Ze hopen dat een staking zal leiden tot een interventie van het Congres, zoals eerder is gebeurd. Dit maakt de weg vrij voor de vakbonden om de spoorwegmaatschappijen onder druk te zetten, waarschijnlijk door middel van een staking. De leden van SMART-TD moeten een afkoelingsperiode tot 9 december in acht nemen voordat zij tot staking kunnen overgaan. De Brotherhood of Railroad Signalmen, waarvan de leden het contractaanbod al hebben verworpen, zou al op 4 december kunnen staken. Als één van de bonden een staking uitroept, staan alle 128.000 spoorwegvakbondsleden klaar om hun collega’s te steunen en hun stakingslijnen te respecteren.