Schiphol organiseert crisisoverleg over aankomend verlies vrachtvluchten

Schiphol heeft het initiatief genomen tot een uitgebreid vrachtoverleg, waarbij ‘de overheid, de vrachtindustrie en de luchthaven’ zijn samengebracht om een ‘concrete’ oplossing te vinden voor het nijpende tekort aan vrachtslots op schiphol.
Het initiatief werd vorige week bekend gemaakt door Hanne Buis, Operations Manager van de Schiphol Group, tijdens de Nieuwsblad Transport Air Cargo Conference. De luchthaven liet maandag weten dat de uitnodigingen voor de vergadering van volgende maand al naar geïnteresseerde partijen zijn gestuurd. Volgens de luchthaven komt dit door “specifieke maatregelen” en zal het overleg ook verder gaan dan alleen de cargopools.

De door het kabinet voorgenomen reductie van het aantal vluchten op Schiphol van 500.000 naar 440.000 vanaf het winterseizoen 2023 zou ‘de Nederlandse luchtvrachtsector onevenredig zwaar treffen”, bleek vorige week op de luchtvrachtconferentie. Sommige functionarissen, zoals vrachtbehandelaar Dnata, goed voor 40% van de vrachtoverslag van Schiphol, hebben zelfs gedreigd investeringen in Schiphol te “heroverwegen” als het inkrimpingsplan doorgaat. Luchtvrachtkoepel ACN vreest dat tot 30% van de vrachtvluchten voor Schiphol verloren kunnen gaan als er geen alternatieve oplossingen worden gevonden.

Luchtvaartadvocaat Frans Vreede wees er tijdens de vergadering op dat een oplossing in de vorm van een aparte slotpool voor vrachtvluchten op Schiphol juridisch mogelijk is en een oplossing biedt voor het dreigende verlies. Volgens Vreede zou dit de sector in staat kunnen stellen om ongeveer 20.000 vluchten te garanderen. De vrachtpool van Schiphol kan worden opgenomen in de capaciteitsverklaring van de luchthaven en moet deze worden uitgevoerd door een onafhankelijke slotcoördinator, aldus Vreede. Er is geen discriminatie in passagiersvluchten, zei Vreede, omdat vracht- en passagiersvluchten niet met elkaar concurreren en “compleet verschillende werelden zijn”. De EU-slotregels maken dergelijke lokale oplossingen ook mogelijk, stelt hij.

Het is nog niet bekend of Schiphol een oplossing zoekt in de vorm van een cargopool met een gegarandeerd aantal slots. Schiphol-directeur Hanne Beuss sprak op de Air Cargo Conference vorige week alleen over de mogelijkheid van Local Rule 3.0, dat moet worden opgesteld en goedgekeurd door de Nederlandse Coördinatiecommissie (CCN). In deze commissie van alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol hebben de passagiersmaatschappijen met home carrier KLM een overgrote meerderheid. In het verleden hebben deze partijen zich verzet tegen aparte ladingpools met gegarandeerde slots in de luchtvrachtsector.

Jaren geleden, na moeizame onderhandelingen, stemde CCN in met een alternatief, Local Rules 2.0. De meeste ongebruikte slots op Schiphol kwamen in handen van transportbedrijven. Met plannen om het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen tot 440.000, is deze regeling volgens ACN min of meer nutteloos geworden, omdat er geen ongebruikte slots zullen zijn vanwege het uitblijven van vluchten op Schiphol. Buis zei op de Air Cargo Conference ook dat de reductieplannen van de regering zeer ambitieus zijn qua tijd en dat het de vraag is of de aangekondigde reducties van de regering binnen een jaar kunnen worden gerealiseerd, gezien de definitieve regelgeving van de EU.