Samengestelde Houdbare Producten en Keuringsplicht

EU Verordening 2021/630 van 16 Februari 2021

EU Verordening 2021/632 van 13 april 2021

Er is veel onduidelijkheid over de vraag wanneer samengestelde producten met bestanddelen van dierlijke oorsprong wel of niet gekeurd moeten worden.

Zorg dus dat u bij invoer van levensmiddelen nagaat wat voor product het is, onder welke GN code het valt, wat de ingrediënten zijn en hoe het is verpakt.

Vraag eventueel uw leverancier en doe dit vroegtijdig om problemen en vertragingen te voorkomen.

Hierbij treft u informatie aan die duidelijk maken wanneer producten zijn vrijgesteld of niet.

Volgens verordening 2021/632 moeten alle producten van de hier genoemde GN codes die dierlijke bestanddelen bevatten gekeurd worden.

Dus ook samengestelde producten (levensmiddelen)

De bestanddelen betreffen, vis, vlees, ei- en melkproducten.

Volgens verordening 2021/630 zijn vrijgesteld van keuring:

De in bijlage vermeldde houdbare samengestelde producten van de genoemde GN codes die geen verwerkt vlees bevatten mits zij aan ALLE volgende voorwaarden voldoen:

(HIER MAG DUS WEL VERWERKTE VIS IN ZITTEN MITS AAN ALLE HIEROINDER VERMELDDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN)

  1. a) zij voldoen aan de in artikel 12, lid 2, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 vastgestelde voorschriften voor binnenkomst in de Unie;
  2. b) alle melk- en ei producten in de houdbare samengestelde producten hebben een behandeling ondergaan overeenkomstig artikel 163, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692;

ze kunnen daardoor bij omgevingstemperatuur worden bewaard en ze hebben risicobeperkende behandelingen ondergaan (sterilisatie/pasteurisatie/koken etc);

  1. c) zij zijn aangemerkt als bestemd voor menselijke consumptie, en
  2. d) zij zijn veilig verpakt of verzegeld.

In de bijlage staan genoemd:

GN-codes Toelichting
1 2
1704, ex 1806 20, ex 1806 31 00, ex 1806 32, ex 1806 90 11, ex 1806 90 19, ex 1806 90 31, ex 1806 90 39, ex 1806 90 50, ex 1806 90 90 Suikerwerk (snoepgoed daaronder begrepen), chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1
ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40 Deegwaren, noedels en koeskoes die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1
ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90 Brood, gebak, biscuits, wafels en wafeltjes, beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 1604 Met vis gevulde olijven die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1
2101 Extracten, essences en concentraten, van koffie, thee of maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, thee of maté die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1. Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, en extracten, essences en concentraten daarvan die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1
ex 2104 Voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma’s die voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1

 

Notes:

De verordening 2021/632 geeft aan dat wanneer in producten verwerkte vis of vlees is zit, deze producten moeten worden gekeurd.

Producten die vallen onder de GN codes genoemd in de bijlage van 2021/630 zijn uitgezonderd van keuring mits er geen verwerkt vlees in zit (via mag hier dus weer wel) en ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.

GN code niet in bijlage GN code in bijlage Voldoen aan voorwaarden Keuren
Producten met vlees V N.V.T Ja
Producten met vlees V N.V.T Ja
Producten met vis V N.V.T Ja
Producten met vis V Nee Ja
Producten met vis V Ja Nee
Producten zonder vlees V N.V.T Nee
Producten zonder vlees V Ja Nee
Producten zonder vlees V Nee Nee
Producten zonder vis V N.V.T Nee
Producten zonder vis V Ja Nee
Producten zonder vis V Nee Nee
Producten met vlees V N.V.T Ja
Producten met vlees V N.V.T Ja
Producten met vis V N.V.T Ja
Producten met vis V Nee Ja
Producten met vis V Ja Nee
Producten zonder vlees V N.V.T Nee
Producten zonder vlees V Ja Nee
Producten zonder vlees V Nee Nee
Producten zonder vis V N.V.T Nee
Producten zonder vis V Ja Nee
Producten zonder vis V Nee Nee

Sauzen:

GN code 2103 staat in verordening 2021/632 als keuring plichtig (alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend)

GN code 2103 staat niet in verordening 2021/630 hetgeen betekent dat alle sauzen keuring plichtig zijn waar vis of vlees in zit; er zijn geen uitzonderingen.

Soepen en preparaten voor soepen:

GN code 2104 staat in verordening 2021/632 als keuring plichtig (alleen indien producten van dierlijke oorsprong bevattend)

GN code 2104 staat ook in verordening 2021/630 met de opmerking dat producten voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma’s die voldoen aan de vereisten van artikel 3 lid 1 zijn uitgezonderd en niet gekeurd hoeven te worden.

Zorg ervoor dat u ruim op tijd ingrediëntenlijsten van uw leverancier krijgt.

Op de site ivo.nvwa.nl  kunt u de tool invullen en checken of er keuring plicht rust op uw producten.

Zorg ervoor dat u voor de producten die u importeert een particuliere verklaring afgeeft.

Aan het einde van de check in deze tool kunt u het formulier met de particuliere verklaring downloaden.

Deze moet u invullen en naar ons toesturen zodat wij die bij de invoer aan de NVWA kunnen overleggen. Het gaat om spvk012022

We willen hierbij meteen aantekenen dat er een ook al een nieuwe verordening (EU 2022/1219 van 14.07.22) bekrachtigd is waarin staat dat vanaf 15 april 2023 in plaats van de particuliere verklaring een origineel officieel gezondheidscertificaat verplicht gaat worden die door een dierenarts ondertekend moet zijn.