OVV registreert ongevallen in de binnenvaart

Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) wil meer aandacht besteden aan ongevallen in de binnenvaart. De Raad herkent overeenkomsten met de zeevaart, waar ongevallen momenteel al worden onderzocht. Volgens het Rapport Scheepvaartincidenten januari-juli 2022 kunnen de sectoren op het gebied van veiligheid “veel van elkaar leren”.

De Nederlandse Veiligheidscommissie is verplicht onderzoek te doen naar ernstige ongevallen tijdens het transport. Het betreft zowel incidenten met Nederlandse schepen als incidenten in de Nederlandse territoriale wateren. Deze verplichting geldt niet voor de binnenvaart. Toch staan (zeer)ernstige ongevallen op de binnenwateren inmiddels op de radar van de OVV. Dit is te lezen in het voorwoord bij de halfjaarlijkse ongevalsrapportage. “In zowel zee- als binnenvaart komen regelmatig incidenten voor met gevaarlijke lading, kapseizen of trosbreuken. Uit deze ongevallen kunnen inderdaad waardevolle lessen worden gehaald en scheepvaart en binnenvaart kunnen van elkaar leren, daardoor gaat de Nederlandse Veiligheidscommissie gaat meer aandacht besteden aan de binnenvaartsector.

De raad noemt een aantal incidenten met zowel zee- als binnenvaartschepen, zoals de aanvaring in april 2019 tussen het riviercruiseschip “Viking Idum” en de chemicaliëntanker “Chemical Marketer”. De aanvaring had voorkomen kunnen worden wanneer de schepen dezelfde voertaal zouden hebben gehad. Engels is de officiële taal voor het zeevervoer, maar voor het binnenvaartvervoer is er geen uniforme officiële taal, meestal is dit de taal van het land waar het schip zich bevindt. De zeevaart was ook betrokken bij het kapseizen van het schip “Mar-Grethe”. Het schip was beladen met 880 ton aluminium palen, voer stroomopwaarts over de Nieuwe Waterweg toen ze kapseisde door sterke golven van twee zeeschepen. Een matroos van het schip kwam hierbij om het leven.

OVV wijst op verschillende voorwaarden en eisen voor de stabiliteit van zee- en binnenvaartschepen. “Zeeschepen moeten beter bestand zijn tegen stormachtig weer met hoge golven, terwijl binnenschepen zijn ontworpen om door smalle, ondiepe wateren te navigeren.” De stabiliteit zou een belangrijk punt moeten zijn bij het ontwerpen van binnenvaartschepen die actief zijn op gebieden met open zeeverbindingen. In de eerste zes maanden van 2022 zijn er ongeveer 50 (zeer) ernstige maritieme incidenten geweest. Denk hierbij aan aanvaringen, stranden van een schip en een lozing. Dit cijfer komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen jaren. Door de digitalisering kunnen steeds meer incidenten worden gekoppeld aan technische storingen.