Nieuw gezamenlijk plan havens in Californië om congestie te verminderen

De havens van Long Beach en Los Angeles hebben afgelopen week een plan uitgebracht om de congestie in de haven te verminderen. Het plan, wat vooralsnog nog niet uitgevoerd wordt, zou extra kosten met zich mee brengen voor containers die een langere periode op deze terminals zullen staan.

Het plan is gecreëerd om vervoerders te motiveren hun containers tijdig weg te halen. Op dit moment staan containers gemiddeld 9 dagen op de terminal. Het plan zou alleen gelden voor containers die verder vervoerd zullen worden via trein of truck.

Containers die vervoerd worden per truck hebben een periode van 9 dagen na aankomst tot de extra kosten belast zullen worden. Wanneer de containers per trein verder gaan, is dit een periode van 6 dagen na aankomst.

Volgens bronnen zullen de extra kosten USD 100 per dag gaan bedragen. Als dit plan in werking zou gaan zullen de 2 terminals deze kosten gaan innen. Zij willen deze opbrengsten dan weer investeren in programma’s t.b.v. het verbeteren de efficiëntie in deze havens.

Vanaf 1 November zijn de havens begonnen met het monitoren hoelang de containers blijven staan. Als de gemiddelde sta tijd van de containers niet daalt dan zou het plan op zijn vroegst 15 November in werking treden.

De directeur van de haven van Los Angeles heeft hier wel bij vermeld dat de ingangsdatum flexibel is. Dit zou betekenen dat het op zijn vroegst 15 November kan zijn maar ook later. Als er zichtbare vooruitgang wordt geboekt in het leeghalen van de kades dan zal dit plan niet ingevoerd worden en zullen er geen extra kosten zijn.

Vervoerders zullen hun best gaan doen om te voorkomen dat containers te lang blijven staan maar door lange files bij de terminals en het nijpende tekort aan chassis en chauffeurs zal dit zeer moeilijk worden. Vervoerders vrezen dan ook voor de impact die deze kosten met zich mee zullen brengen.