Meer tonnen op Vlaamse wegen

Sneller dan verwacht heeft de Vlaamse Regering een wetswijziging doorgevoerd waardoor het maximum gewicht voor voertuigcombinaties wordt verhoogd van 44 naar 48 ton. In bepaalde gevallen is zelfs een verhoging tot 50 ton mogelijk.

De nieuwe maxima zijn sinds 6 december van kracht. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) is er op dit moment nog onduidelijkheid of de 48/50 ton ook voor het grensoverschrijdend vervoer tussen Nederland en Vlaanderen gaat gelden. De branche-organisatie houdt het er voorlopig op dat de verhoging van het maximale gewicht van vrachtauto-combinaties alleen binnen het Vlaams Gewest geldt. Binnen België hoeft dat geen probleem te zijn, want Wallonië voerde de hogere maxima twee jaar geleden al in.

Allerlei voorwaarden

Volgens TLN heeft Vlaanderen het maximumgewicht verhoogd ‘vanwege de efficiëntie en duurzaamheid’. Dat klopt in zoverre, dat de nieuwe maxima over negen jaar, vanaf 1 januari 2031 om precies te zijn, alleen nog gelden voor emissievrije voertuigen en voor voertuigen met alternatieve aandrijving die van 2025 tot 2031 geregistreerd worden.

Of Vlaanderen binnen Europa een eigen koers zal gaan varen, wijst de Nederlandse brancheorganisatie erop dat de afgelopen jaren meer landen hebben besloten om het maximaal toegestane gewicht in het wegvervoer te verhogen. Dat geldt onder meer voor Frankrijk, Italië en Engeland. Volgens de Europese wetgeving is het maximumgewicht in het grensoverschrijdende verkeer 40 ton. In Nederland geldt al een maximumgewicht van 50 ton.

Om voor de gewichtsverhoging in Vlaanderen in aanmerking te komen, moeten combinaties wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Om voor een maximum gewicht van 48 ton in aanmerking te komen, moet een combinatie zes luchtgeveerde assen hebben. Drie daarvan moeten onder het trekkend voertuig zitten, de andere drie onder de oplegger of aanhangwagen. Daarnaast zijn er voorwaarden over de afstand tussen de assen en het soort aanhangwagen dat mag worden gebruikt. Ook moeten zowel het trekkend als het getrokken voertuig zijn uitgerust met weegsensoren waarmee de aslasten en de voertuiggewichten kunnen worden afgelezen.

Verder moet het trekkend voertuig zijn uitgerust met adaptive cruise control en moet de gewichtsverdeling tussen het trekkende en het getrokken deel aan een bepaalde formule voldoen. Daar komt bij dat een niet-emissievrij trekkend voertuig maximaal vijf jaar oud mag zijn. Voor emissievrije trekkende voertuigen en getrokken voertuigen is dit acht jaar. Tenslotte wordt aan de chauffeur nog de voorwaarde gesteld dat deze te allen tijde minstens vijftien meter afstand moet houden van andere voertuigen met een toegestaan gewicht van meer dan 3,5 ton.

Versterkte trailer

In bepaalde gevallen mag de combinatie nog wat zwaarder zijn, maar niet meer dan 50 ton. Dat geldt voor emissievrije combinaties en voor combinaties met een alternatieve aandrijving. Ook combinaties met een zogenoemde retarder, een soort motorrem, of met een versterkte trailer voor inzet in gecombineerd vervoer komen ervoor in aanmerking.