Meer incidenten bij aanmeren Rotterdam

Vorig jaar heeft de haven van Rotterdam meer incidenten gezien bij het aanmeren van schepen. Volgens de havenmeester komt dit door het haastig gedrag tijdens het aanmeren.

Er wordt veel van bemanningen gevraagd. Dat kan zijn weerslag hebben op het gedrag van de vaarweggebruikers.

Het gaat bijvoorbeeld om schade bij het aanmeren. ‘Dat vraagt van ons extra waakzaamheid, want we zijn nog niet klaar met de pandemie’, aldus De Vries (havenmeester van Rotterdam) bij de bekendmaking van de cijfers. Er waren afgelopen jaar drie ernstige ongevallen in de haven van Rotterdam, waarbij alleen materiële schade werd veroorzaakt. Zo botste een zeeschip tegen de Calandbrug, schampte een binnenvaartschip een zeeschip en sloeg een motorsleepboot om.

De haven van Rotterdam verwelkomde vorig jaar 28.876 zeeschepen. In 2020 waren dit er 28.169. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar vervoer via zee toegenomen. Ten opzichte van 2019 is er wel een daling te zien, want in dat jaar kwamen er 29.492 zeeschepen in Rotterdam aan. Volgens De Vries is dat verschil grotendeels te verklaren door de schaalvergroting in de containervaart, waarbij steeds grotere containerschepen worden ingezet.

De Vries is bezorgd over de toenemende ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven, zoals het vervoer van drugs. Om criminaliteit tegen te gaan zijn er onder meer 225 camera’s geplaatst op strategische locaties in het havengebied en wordt de fysieke beveiliging van haventerreinen verbeterd.