Maastricht Airport kan voorlopig zonder luchthavenbesluit verder

Ondanks er nog geen definitief luchthavenbesluit vastgesteld is voor Maastricht Aachen Airport kan het tot het einde van 2024 openblijven. De Raad van State deed uitspraak in de zaak die was aangespannen door de Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek en omwonende. Zij wezen er volgens de raad terecht op dat het op grond van de wet luchtvaart verboden is om een burgerluchthaven in bedrijf te hebben zonder luchthavenbesluit of luchthavenregeling. Voor Maasticht Aachen Airport is dit besluit nog niet vastgesteld.

Volgens de stichting en inwoners is er wel een tijdelijke regeling maar die biedt te weinig bescherming aan omwonenden. De raad stelt de stichting en inwoners gelijk op dat punt en verwacht van de regering dat er uiterlijk 31.12.2024 een definitief luchthavenbesluit heeft genomen. Als dit niet binnen het gestelde tijdsbestek van twee jaar lukt, geldt voor elke dag dat het besluit te laat komt een dwangsom van 1000 Euro met een maximum van 150.000 Euro.