Langdurige lockdown maar Shanghai heeft zich hersteld

De Coronalockdown die Shanghai in het voorjaar in greep hield heeft voor zware vertragingen gezorgd. Maar Shanghai heeft zich goed hersteld in de afgelopen maand juni.

Visibility platform Fourkites meld dat uit cijfers blijkt dat in mei het gemiddelde vrachtvolume nog 25% lager lag dan op 12 maart. En dat het gemiddelde vrachtvolume in de eerste weken van juni 2% hoger lag dan op 12 maart, dit is een vergelijkbaar niveau als voor de start van de lockdown in Shanghai.

Ook is er een stijging te zien in de overige havens van China. Zo was het gemiddelde vrachtvolume in de haven van Hongkong op 20 juni 43% meer dan het vrachtvolume van midden maart.

Het herstel voor vervoer over land naar Shanghai is de afgelopen weken ook hersteld. Halverwege mei was dit nog vaan 17% in vergelijking met het normale niveau, en in de derde week van juni lag dit hoger als voor de lockdown die in maart inging.

Echter is er voor de goederen die opgehaald moeten worden uit Shanghai nog maar een licht herstel te zien. Deze volumes liggen in vergelijking met 12 maart nog 74% lager.

Congestie tijden.

Begin juni meldden wij al dat er een sterke stijging was in de wachttijden exportproducten voor de Chinese havens. Shanghai stond toen op een gemiddelde van 7.5 dagen en de overige havens van China op 9.7 dagen. Dit was 53% hoger ten opzichte van 12 Maart.

De wachttijd voor de havens ligt momenteel nog steeds hoger dan die van 12 Maart, echter is er wel een daling ten opzichte van begin juni en ligt de wachttijd momenteel rond de 6.2 dagen voor Shanghai en 8 dagen voor de overige havens van China.

Voor de importproducten ligt de huidige wachttijd ook nog hoger als van 12 maart. Momenteel is dat 4.5 dagen dit is nog steeds 12% hoger dan maart. Maar er is de afgelopen weken geen sterke stijging te zien in de wachttijden voor de importproducten.

Twee weken geleden stelde Philipe Salles (Vice-President van fourkites) al: “Het heropenen van de Chinese havens wordt de komende maanden niet makkelijk. Het zal zorgen voor beperkingen in de capaciteit van de scheepvaart. Het vervoeren van producten uit Azië blijft een uitdaging in het derde kwartaal. Voor de invoer van vracht naar Europa moet bovendien rekening gehouden worden met de al bestaande congestie.”