Lading via Nederlandse binnenvaart daalt

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervoerden binnenvaartschepen vorig jaar in totaal ruim 345 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren, wat een daling van 3,4 procent betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling was te wijten aan een afname van het vervoer van natte bulkgoederen, zoals aardolieproducten, en een afname van het containervervoer. Ook bij droge bulkgoederen, zoals metaalertsen en andere delfstoffen, was er sprake van een daling. Deze categorie heeft qua gewicht het grootste aandeel in de binnenvaart. Desondanks heeft de Nederlandse binnenvaart vorig jaar wel meer steenkool naar Duitsland vervoerd vanwege de oorlog in Oekraïne en de verminderde afhankelijkheid van Russisch aardgas, waardoor Duitsland veel meer gebruik maakt van steenkool in energiecentrales. In Nederland ging 83 procent van het totale kolenvervoer per binnenvaartschip naar Duitsland, voornamelijk voor gebruik in steenkolencentrales. Het vervoerde gewicht van deze fossiele brandstof nam vorig jaar met 18,6 procent toe, wat volgens het CBS een sterke stijging is na een vergelijkbare groei in 2021 en een afname in de voorgaande jaren.