Kostenstijging wegtransport 2024

De verwachte kostenstijging voor wegtransport, exclusief brandstofkostenontwikkeling, voor 2024 ten opzichte van 2023 varieert tussen de plus 3,8% en plus 5,3%.

De verhoging komt voort uit stijging van het contractloon alsook de aangekondigde accijnsverhoging op diesel per 01 januari 2024. Deze laatste aangekondigde verhoging is echter nog niet definitief.