Informatie voor aanbieders van levensmiddelen-GGB’s in VGC

In Nederland is de afgelopen jaren door de NVWA toegestaan dat de documentencontrole op ingescande documenten kon plaatsvinden. Vanaf 16 januari 2023 stopt dit en wordt strikt de hand gehouden aan de Europese verordening die voorschrijft dat de controle op basis van originele documenten plaats moet vinden. Wilt u er daarom voor zorgen dat wij zo spoedig mogelijk de originele gezondheidscertificaten en analysecertificaten van u ontvangen omdat we eerder niets kunnen doen. Dit voorkomt vertraging in de afhandeling.

Volgens Verordening (EU) 2017/625, art. 50, dient de documentencontrole van keuringsplichtige levensmiddelen op basis van originele documenten te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het gezondheidscertificaat en het bijbehorende analyserapport uit het land van herkomst. Deze documenten moeten worden aangeleverd bij de vooraanmelding van bepaalde levensmiddelen. Deze levensmiddelen zijn opgenomen in:

– Uitvoeringsdocument (EU) 2019/1793 bijlage 2 betreffende de officiële controles van niet-dierlijke levensmiddelen en diervoeders.
– Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1533 betreffende specifieke voorwaarden voor invoer van levensmiddelen en diervoerder in relatie tot het ongeval in de kerncentrale van Fukoshima.
– Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1158 betreffende specifieke voorwaarden voor invoer van levensmiddelen en diervoerder in relatie tot het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl.
– Uitvoeringsbesluit (EU) 2013/287 inzake niet toegelaten GGO’s in rijst(producten) uit China.

In Nederland is de afgelopen jaren door de NVWA toegestaan dat de documentencontrole op ingescande documenten kon plaatsvinden. U bent gewend de originele documenten te scannen en deze in PDF-format naar de Douane te zenden. De EU-Commissie heeft Nederland hier op nadrukkelijke wijze op aangesproken waardoor deze situatie niet langer kan voortbestaan. De NVWA is daarom gestart om de documentencontrole op basis van originele documenten in te richten.