Implementatie van “EU ETS-toeslag” met ingang van 1 januari 2024

Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en bij te dragen aan de mondiale inspanningen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, hebben rederijen met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe toeslag aangekondigd, genaamd “EU Emissions Trading System”. De EU ETS-toeslag draagt bij aan een “Net Zero Carbon” in 2050 te bereiken. Het stelt een uitstoot-plafond aan bedrijven in bepaalde sectoren. De toeslag voor emissierechten geldt voor de uitstoot van bedrijven boven dit plafond.

De komende drie jaar wordt er voor de scheepvaartsector een gefaseerde aanpak van het EU-ETS geïmplementeerd, d.w.z. 40% van de totale geverifieerde emissies berekend vanaf 2024, 70% in 2025 en 100% in 2026. De ETS-toeslag wordt maandelijks herzien op basis van een publieke benchmarkindex.