Het Verenigd Koninkrijk zet zich in voor groene scheepvaartroutes

Tijdens de COP27-conferentie van dit jaar in Egypte is het VK, in samenwerking met de VS, overeengekomen groene vaarroutes tussen beide landen te creëren. De groene maritieme verbindingen omvatten specifieke routes die van eind tot eind koolstofvrij zijn, inclusief de infrastructuur aan wal voor de schepen.
Zowel het VK als de VS zijn overeengekomen een speciale taskforce voor groene vaarroutes op te richten om deskundigen uit de sector samen te brengen, vitaal onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen en andere belangrijke werkzaamheden en projecten te stimuleren om deze initiatieven zo snel mogelijk tot leven te brengen. Bij het opzetten van groene scheepsroutes wordt gebruik gemaakt van emissievrije brandstoffen, wordt in de havens infrastructuur voor het tanken en opladen aangelegd en worden emissievrije schepen ingezet voor een milieuvriendelijkere scheepvaart.

“De uitdagingen van de klimaatverandering zijn duidelijk en de noodzaak om de scheepvaart koolstofvrij te maken is nog nooit zo groot geweest. Daarom hebben we ons ertoe verbonden om samen te werken met wereldwijde partners om de sector schoon te maken, de luchtkwaliteit in en rond onze havens en kustgemeenschappen te verbeteren en groene investeringen in onze economie aan te moedigen. Maar we mogen het momentum niet verliezen. Het verheugt mij te kunnen zeggen dat het VK heeft ingestemd met de ontwikkeling van groene scheepvaartroutes met enkele van onze nauwste bondgenoten, nu we samenwerken om de ambities van de Overeenkomst van Parijs te realiseren en de opwarming van de aarde te beperken”, aldus Mark Harper, de Britse minister van Vervoer. Deze aankondiging volgt op de door het VK geleide Clydebank-verklaring op COP26, een initiatief om regeringen een kader te bieden voor het opzetten van emissievrije scheepvaartroutes tussen havens. In totaal 24 ondertekenaars hebben de verklaring ondertekend ter ondersteuning van de totstandkoming van groene vaarroutes.

Momenteel is de internationale maritieme sector verantwoordelijk voor bijna 3% van de mondiale emissies. Om dat tegen te gaan heeft het VK, samen met zijn tegenhangers in de Zero Emission Shipping Mission, onlangs een actieplan gepubliceerd om belemmeringen voor de totstandbrenging van een groenere maritieme sector weg te werken, van havens met schone energie tot emissievrije schepen en de groene brandstoffen die nodig zullen zijn om groene scheepvaartroutes te ontwikkelen. Bovendien heeft de Britse regering op Wereld Maritieme Dag een fonds van 60 miljoen pond gelanceerd voor de derde ronde van de Clean Maritime Demonstration Competition, om te investeren in emissievrije scheepvaartoplossingen.