Grootste daling in inkomende en uitgaande vracht sinds 2009

Het aantal goederen dat Nederland binnenkomt is in het coronajaar 2020 het sterkst gedaald sinds het begin van de economische crisis in 2009. Op jaarbasis is de daling in 2020 bijna 6%, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zendingen zagen ook hun grootste daling in meer dan een decennium, met meer dan 5%.

De inkomsten uit landbouw- en visserijproducten waren veel hoger dan in 2019, een stijging van 9%. Ook meer hout en papier meegenomen. Het aanbod van farmaceutische producten en chemische   specialiteiten daalde zelfs met meer dan 10%.

Producten in deze categorie voegen wel waarde toe, waardoor de waarde van de Nederlandse export in 2020 met ruim 1% is gestegen. Ook stijgende prijzen voor machines en elektronica droegen hieraan bij, aldus het CBS.

Van de ruim 600 miljard kilo geïmporteerde goederen werd 15% gebruikt voor wederuitvoer en 43% voor doorvoer. Doorvoer betekent dat de goederen nog in handen zijn van buitenlanders en alleen hier worden opgeslagen of van vervoermiddel worden gewisseld. Bij wederuitvoer worden Nederlandse producten doorgaans minimaal aangepast voordat ze ons land weer verlaten.

In 2020 werd de meeste lading geïmporteerd uit Duitsland en Rusland: beide landen waren goed voor 13% van het landingsgewicht. In 2019 stond Rusland nog aan kop, een jaar later heeft Duitsland de eerste positie met een kleine voorsprong ingenomen.