Goederenvervoer per spoor: een miljard extra voor digitaal spoor

De bondsregering en Deutsche Bahn hebben het financieringscontract verhoogd van 1,7 miljard euro naar 2,7 miljard euro. Het Bondsministerie voor Digitaal en Transport en Deutsche Bahn hebben de plannen voor het digitale spoorwegsysteem in Duitsland aangevuld. Daarnaast heeft DB van de federale regering toestemming gekregen voor verdere financiering van de planning van verschillende projecten uit het startpakket. Volgens DB moeten op termijn alle trajecten en spoorwegknooppunten worden uitgerust met het Europese treinbesturingssysteem en digitale vergrendelingen en moet de oude technologie volledig worden vervangen. Het doel van de modernisering: meer ruimte voor de treinen, een betere stiptheid en minder storingen.

In de toekomst kan DB de activiteiten op het spoorwegnet reorganiseren en tot 35 procent meer capaciteit creëren. Volgens DB zullen de nu ter beschikking gestelde middelen onder meer gaan naar de modernisering en digitalisering van de infrastructuur op de goederencorridor Rijn-Alpen. Deze corridor van de Nederlandse Noordzeehavens naar Italië wordt uitgerust met het Europese spoorverkeersleidingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Het systeem helpt het grensoverschrijdende treinverkeer in Europa te vereenvoudigen. De afspraken met de federale regering zullen het digitale spoorwegsysteem van Duitsland dan ook aanzienlijk bevorderen”, zegt DB Infrastructure Board Member Berthold Huber.