Goederenoverslag haven Rotterdam

De goederenoverslag van de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal van dit jaar met bijna 15% gestegen tot 118,5 miljoen ton. Het volume van de container is weer hoger dan het pre-corona niveau.

Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, zegt dat kwartaalcijfers aangeven dat de economie blijft aantrekken. “Vorig jaar zat de hele wereld in lockdown. Nu draaien fabrieken, bedrijven en logistiek weer op volle toeren om aan de vraag te voldoen. De mate waarin de groei echter tot op zekere hoogte doorzet, hangt af van de snelheid waarmee ernstige tekorten in bepaalde schakels van de logistieke keten kunnen worden verkleind”, zei hij over de containermarkt.

In de eerste negen maanden bedroeg de overslag 350,1 miljoen ton, 8,6% meer dan in 2020. Vrijwel alle segmenten lieten groei zien. Uitschieters zijn de overslag van steenkool (8%, 17,4 miljoen ton), ijzererts en schroot (2%, 22,9 miljoen ton) en aardolieproducten (13,5%, 48,4 miljoen ton). De containeroverslag in de haven groeide met bijna 8% in eenheden tot 11,5 miljoen TEU en met 4% in gewicht tot 116,9 miljoen ton. Volgens het havenbedrijf geven “consumenten hun bestedingen maximaal uit en herstelt de economie van de schade uit 2020 met een volume hoger dan voor de coronacrisis in 2019.”

Daling gemiddelde gewicht

Dat de aantallen sneller groeide dan in tonnen, komt volgens het Havenbedrijf vooral door de forse daling van het gemiddelde gewicht van volle containers. De havenbeheerder constateert dat het vervoer van relatief zware en laagwaardige goederen is afgenomen door de prijsexplosie op de containermarkt. Dit effect is sterker bij exportcontainers, maar is ook merkbaar bij import.

Nat massagoed, het grootste segment gemeten in tonnen, noteerde een stijging van 6,4% tot 152,1 miljoen ton vergeleken met de eerste drie kwartalen van vorig jaar. De overslag van ruwe olie (3 miljoen ton) en aardoliederivaten (5,7 miljoen ton) groeide sterk. Binnen de sector aardolieproducten lieten vooral stookolie, diesel en nafta een stijging optekenen.

Bulkoverslag steeg in deze periode met meer dan 27% tot 58,2 miljoen ton. De staalproductie is na de malaise van vorig jaar weer fors gestegen. Dit had ook gevolgen voor het beheer van cokeskolen, maar volgens het havenbedrijf steeg ook de vraag naar kolen voor elektriciteitsopwekking fors. Alleen al de overslag van agrarische bulk werd met bijna 13% drastisch teruggebracht tot bijna zeven miljoen ton.

Ro/Ro-ladingoverslag groeide met 5,2% ten opzichte van 2020. Volgens de havenbeheerder waren de negatieve effecten van Brexit pas in de eerste maanden van het jaar voelbaar door hoge voorraadniveaus. In het tweede en derde kwartaal lagen de volumes weer boven pre-Brexit en Corona.