Geen nieuwe beperkingen op baggeren zonder geloofwaardig bewijsmateriaal

De British Ports Association heeft in een brief aan het selecte comité Milieu, Voedsel en Plattelandszaken van het Britse parlement haar bezorgdheid geuit over de aanbevelingen van het comité over baggeren. Vorige maand schreef de commissie een brief aan de ministers met een reeks aanbevelingen, waaronder evaluaties van baggeractiviteiten, herziening van vergunningsvoorwaarden, het “minimaliseren” van baggerwerkzaamheden totdat het onderzoek is afgerond en nieuwe baggerbeoordelingen. In zijn antwoord verdedigde de minister het huidige proces voor het uitgeven van baggervergunningen. De BPA is zeer verheugd over het antwoord van de regering en roept Defra op om de robuuste procedures te blijven verdedigen die al bestaan om honderden baggervergunningen te beoordelen en goed te keuren. De aanbevelingen van de commissie zijn gebaseerd op het idee dat er twee concurrerende theorieën zijn om de oorzaak van de sterfte te verklaren, een die naar voren is gebracht door regelgevers en een andere door een maritieme wetenschapper in opdracht van de lokale visserij-industrie. Deze laatste concludeert dat de baggeractiviteit van invloed kan zijn geweest.

De BPA heeft een exemplaar van het document, dat niet formeel is gepubliceerd, bestudeerd en is bezorgd dat op basis van de conclusies ervan aanbevelingen worden gedaan die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de havenindustrie. De BPA gelooft niet dat de conclusies in het document geloofwaardig zijn of zelfs maar de door de onderzoeker gevonden resultaten weerspiegelen. De resultaten in het document suggereren dat meer dan 5.000 baggerverwijderingen op één dag hadden moeten plaatsvinden om de impact te hebben die in het rapport wordt vermeld. Het document bevat ook een aantal feitelijke fouten. In haar brief aan de commissie biedt de BPA aanvullend bewijsmateriaal aan over het belang van baggeren voor de Britse economie en over de gevolgen ervan voor het milieu. Wij zijn in toenemende mate verontrust over sommige verklaringen en aanbevelingen die zijn gedaan op basis van naar onze mening niet overtuigend of onjuist bewijsmateriaal. Wij zijn blij dat de minister de degelijke procedures en het deskundige advies van de regelgevers heeft verdedigd. Wij hopen dat de ministers van Defra het eigen wetenschappelijk advies van de regering blijven steunen.

Baggeren is van fundamenteel belang voor het veilig functioneren van de Britse havens, die op hun beurt cruciaal zijn voor de Britse logistiek, energie, defensie en visserij. Geen enkele haven baggert meer dan het minimum dat nodig is voor een veilige scheepvaart, niet in het minst vanwege de kosten. Baggeren is in de meeste havens een routinepraktijk, maar er bestaan sterke procedures om het zeemilieu te beschermen en de activiteiten worden gecontroleerd door maritieme wetenschappers van wereldklasse bij verschillende regelgevende instanties en agentschappen. De British Ports Association vertegenwoordigt bijna elke vissershaven in het VK en wij leven mee met de vissersgemeenschap die door deze gebeurtenis is getroffen en hopen dat de regering dienovereenkomstig reageert. Wij willen graag meer inzicht krijgen in de oorzaken van deze gebeurtenis, maar hopen dat dit gebeurt op basis van degelijke wetenschappelijke gegevens. Wij hebben vertrouwen in het proces van de regering.