FCA vs. Ex Works

FCA (Free Carrier) en Ex Works zijn commerciële termen die internationaal worden gebruikt. FCA en Ex Works zijn termen die deel uitmaken van de Incoterms of de Internationale Handelstermen. De Internationale Kamer van Koophandel heeft deze termen gedicteerd. Er is slechts een klein verschil tussen de twee termen.

Zowel FCA als Ex Works hebben betrekking op het vervoer of de verzending van goederen vanaf de bouwplaats of de fabriek. Zowel bij FCA als bij Ex Works heeft de koper meer verplichtingen dan de verkoper.

Wat wordt bedoeld met Ex Works? Het betekent dat de verkoper alleen de verantwoordelijkheid heeft om de goederen ter beschikking te stellen op het terrein, zoals de bouwplaats of de fabriek. Volgens deze term is de verkoper niet verantwoordelijk voor het laden van de goederen op de voertuigen van de kopers. De verkoper draagt niet de kosten van het laden en het vervoer, en het volledige bedrag moet door de koper worden gedragen. De verkoper neemt ook niet het risico van de goederen wanneer deze eenmaal zijn vervoerd. Deze term geeft dus aan dat de koper meer verplichtingen heeft dan de verkoper.

Laten we nu eens kijken naar FCA. Free Carrier is net het tegenovergestelde van Ex Works. Bij FCA is de verkoper verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer. De verkoper treft echter de regelingen namens de koper. Bovendien moet de koper voor het vervoer betalen. De koper is ook verantwoordelijk voor de gedekte verzekering. Hoewel de verkoper alle regelingen treft voor de verzending of het vervoer van goederen, neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid of risico.

Samenvatting:

1.Zowel FCA als Ex Works hebben betrekking op het vervoer of de verzending van goederen vanaf de bouwplaats of de fabriek.

  1. Ex Works betekent dat de verkoper alleen verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de goederen op de plaats van het werk of de fabriek. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het laden van de goederen op de voertuigen van de kopers.
  2. Bij FCA is de verkoper verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer. De verkoper treft echter de regelingen namens de koper.
  3. In beide voorwaarden staat dat de verkoper niet het risico voor de goederen op zich neemt wanneer deze eenmaal zijn vervoerd.
  4. De verkoper draagt niet de kosten van het laden en het vervoer, en het volledige bedrag moet door de koper worden gedragen.

Lees meer: Difference Between FCA and Ex Works | Difference Between http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-fca-and-ex-works/#ixzz7Uwjqv8gL