Extra subsidie naar vergroening binnenvaart

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft voor 2022 de huidige subsidieregeling voor verduurzaming van de binnenvaart uitgebreid met 10 miljoen euro. Ook wordt er in 2023 weer geld beschikbaar gesteld door het ministerie voor het verder verduurzamen van de binnenvaart.
De subsidie die per 1 januari 2022 aangevraagd kon worden kan voor het vergroenen van dieselmotoren naar een Stage V motor of voor het inbouwen van een elektrische aandrijving gebruikt worden. In eerste instantie was er subsidie van 5.9 miljoen beschikbaar gesteld, echter was bijna direct na de openstellen van de subsidieaanvraag de pot leeg en dus is deze nu met de extra 10 miljoen naar 15.9 miljoen euro gebracht.

De verhoging is bedoeld om de lopende aanvragen te honoreren. Nieuwe aanvragen worden momenteel niet geaccepteerd en kunnen in 2023 opnieuw aangevraagd worden, echter is er nog niet bekendgemaakt wat het subsidiebedrag voor 2023 wordt.
Via het ministerie van landbouw kan er voor de binnenvaart ook een subsidie worden aangevraagd voor het verminderen van stikstof. Deze subsidie kan gebruikt worden voor het inbouwen van SCR-Katalysatoren, echter is er minder belangstelling voor deze subsidie en blijft het totale bedrag voor deze subsidie 13.9 miljoen euro.