Europees goederenvervoer per spoor trekt weer aan

Het goederenvervoer per spoor in de EU trekt in 2021 licht aan na twee jaar van zwakte. Volgens cijfers van Eurostat werd vorig jaar 8,7% meer vracht per spoor vervoerd dan in 2020. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2019 en 2020, waarbij de vrachtvolumes in de EU, berekend in tonnage per kilometer, met respectievelijk 2,2% en 6,1% toenamen. Het statistiekbureau schreef de daling onder meer toe aan de destijds ingevoerde beperkende maatregelen tegen het coronavirus. In het vierde kwartaal van 2020 was de eerste toename van het vrachtvolume. Dit zal doorgaan in 2021, met bijzonder sterke cijfers in het tweede kwartaal van dit jaar. Sindsdien is het verkoopvolume op jaarbasis met 20,5% gestegen. In andere kwartalen was de stijging veel lager.

Niet alle landen zagen dezelfde stijging van het goederenvervoer per spoor. Ook in Denemarken, Portugal, Litouwen, Letland, Ierland, Kroatië en Hongarije daalden de volumes. In Denemarken en Portugal bedroeg de daling meer dan 18%. Estland presteerde het beste, met een volumestijging van bijna 23%. Ook Spanje, Slowakije, Italië, Duitsland, Frankrijk en Roemenië lieten een sterke groei zien, waarbij in al deze landen het volume met meer dan 10% toenam. In Nederland was er een stijging van circa 8%. In absolute zin kwam Duitsland vorig jaar als beste uit de bus. Het land noteerde dit jaar een toename van 14,7 miljard tonkilometer per spoor. In totaal vervoerde Duitsland in 2021 123 miljard tonkilometer. Dit is maar liefst 31% van het EU-totaal. Polen en Frankrijk volgen op de tweede en derde plaats met dit jaar respectievelijk 54 en 36 miljard tonkilometer treinverkeer. Griekenland, Luxemburg en Ierland zagen dit jaar het minste goederenvervoer per spoor.