EU constateert geen concurrentieverstorend gedrag carriers

Sinds het begin van de coronapandemie is bij de controle op het containervervoer van De Europese Unie “geen concurrentieverstorend gedrag” geconstateerd.

Vanwege de sterke prijsstijgingen van zeecontainers besloot Brussel afgelopen jaar nader onderzoek in te stellen naar de rederijen.

Het vrachtvervoer van en naar China raakte aan het begin van de coronacrisis flink ontregeld. Veel zeecontainers strandden en Haventerminals in China gingen op slot. Ook waren er veel Blanc Sailings en werden containerschepen uit de vaart genomen.

Het sneller dan verwachte herstel van de economie en de wereldhandel zorgde echter voor een capaciteitstekort in het zeetransport. De prijzen van het vervoer van zeecontainers van China naar Europa stegen daardoor afgelopen zomer tot bijna 14.000 dollar.