Eerste terminals aangesloten op de Container Exchange Route

Rotterdam World Gateway (RWG), de Delta terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en Kramer Group zullen als eerste terminals worden aangesloten op de Container Exchange Route (CER). Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met deze partijen een akkoord gesloten. De eerste verschepingen over de baan kunnen eind 2023 plaatsvinden, voorspelt het havenbedrijf.

Met de Douane zijn eind juni 2022 al deals gesloten over de verbinding van de Rijksinspectieterminal op de CER. Havenbedrijf Rotterdam gaat nu de aaneenschakeling tot de terreinen en de verbinding met de gesloten transportroute verwezenlijken. Gesprekken met verschillende containerbedrijven op de Maasvlakte zijn nog gaande, meldde Sigrid Hesselink, woordvoerster van Havenbedrijf Rotterdam. Opvallend is dat er nog geen concrete gesprekken of onderhandelingen met APM hebben plaatsgevonden. ‘We willen de baan op relatief korte termijn openen, dus we starten nu om de baan gefaseerd in gebruik te nemen met de groepen die het meeste interesse hebben.’ De CER is een gesloten interne baan voor het uitwisselen van containers tussen terminals, containerdepots, distributiecentra en douanefaciliteiten (in het geval van een keuring), aangelegd door het havenbedrijf. Het betreft een ongeveer 17 kilometer lang gesloten wegennetwerk, dat op de Maasvlakte een groot deel van de terminals, depots, distributiecentra en de Rijksinspectieterminal met elkaar moet gaan koppelen. Vervoerders hebben de gelegenheid om via bemand vervoer over de baan te gaan rijden. De zeventien kilometer lange CER is nu al een jaar klaar, compleet met viaducten en afsplitsingen naar de verschillende terminals. Alleen houden die aftakkingen op een steenworp van de hekken van de diverse terminals op omdat er nog geen afspraken waren gemaakt met de terminals over de aansluitingen en het tarief voor gebruik van de baan. Nu is dat wel het geval met de eerste partijen. ‘De opdrachtgevers – dat kunnen terminals, rederijen, magazijnen, distributiebedrijven en douane zijn – kunnen hun vervoerders na het akkoord geven op de gebruiksovereenkomst toestemming geven om gebruik laten maken van de CER, licht Hesselink toe. ‘We beperken het aantal vervoerders dat gebruik kan maken van CER niet. Iedere vervoerder die voldoet aan de voorwaarden van de CER User Agreement krijgt toegang tot de CER-baan.’ De transportkosten bestaan in dit geval uit, de tussen marktpartijen vastgestelde prijs van de vervoerder en de vergoeding voor intern rijstrookgebruik; zogenaamd ” infra-charge”. Deze prijs is 5 euro per voertuig voor voertuigen tot en met 4 teu en 17,50 euro per voertuig voor voertuigen tussen 5 en 10 teu, meldt Hesselink.

De ingebruikname van de CER zal gefaseerd plaatsvinden. ‘In de beginfase verwachten we dat er een paar 100.000 teu over de CER zullen rijden. Verdere stijgingen kunnen dan worden verwacht als het succes is bewezen en het product verder wordt ontwikkeld en geoptimaliseerd. ” De verschillende partijen hebben de afgelopen periode gebruikt om de aansluit- en gebruiksovereenkomsten te maken en de overeenkomst met elkaar te sluiten.

Ronald Lugthart, CEO van de RWG: ‘De totstandkoming van de CER speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de Rotterdamse Haven met het doel om te groeien, perfectioneren en efficiënte 24/7 uitwisseling van containers voor alle logistieke leveranciers en stakeholders.’

Kees Groeneveld, voorzitter Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC): ‘Efficiënt afhandelen van ladingstromen is voor containerrederijen van groot belang bij het kiezen van hun aanloophavens. De CER biedt meer gerustheid, consideratie en minder risico op congestie. Deze efficiency voordelen verbeteren de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.’

Jan Kamp, Regiodirecteur Douane – Rotterdam Haven: ‘De CER sluit onmerkbaar aan bij het verlangen van de Douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel extra actie te treffen in de Rotterdamse haven. De douane wil het transport tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal over de CER volgen, zodat dit vervoer in een gecontroleerde en gesloten omgeving plaatsvindt. De CER-baan draagt zo bij aan de versterking van de veiligheid en onafkoopbaarheid van de logistieke keten.’

Leo Ruijs, CEO van de Hutchison Ports ECT Rotterdam: ‘De beoogde tijdswinst, betere verkeersveiligheid en lagere emissies door een probate en veilige containerruil in de Rotterdamse haven, versterken de positie van de haven van Rotterdam.’

André Kramer, CEO van de Kramer Group: ‘Het vervoer over de CER verbetert de bereikbaarheid van de terminals en levert daarmee een grote bijdrage aan het oplossen van knelpunten in de containerlogistiek.’