Duurzame schepen krijgen korting op havengeld North Sea Port en Göteborg

Vanaf 2025 krijgen schepen die tussen de North Sea Port en de haven van Göteborg op duurzame brandstoffen varen korting op het havengeld. Ook zullen de havens zorgen dat er een mogelijkheid is om onder andere methanol te bunkeren. Op deze wijze zorgt men voor een groene lijn tussen Zweden en België.
De besturen van beide havens vinden dat de route tussen Gent en Göteborg moet verduurzamen, dit doordat er dagelijks schepen varen tussen de havens met onder meer lading van de levensmiddelenindustrie. Om dit plan te kunnen laten slagen zal er de komende drie jaar worden gewerkt aan de mogelijkheid om alternatieve brandstoffen voor schepen te kunnen bunkeren. Ook zullen er kortingen op de havengelden worden gegeven aan schepen die schonere brandstoffen gebruiken.

North Sea Port heeft in het strategische plan vastgelegd dat men in 2050 zelfs volledig koolstofneutraal wil zijn. CEO van de North Sea Port vertelt dan ook “Wij willen deze doelstelling halen door korting te geven op havengeld voor groene schepen, een waardeketen voor alternatieve brandstoffen te realiseren met lokale productie, import en opslag van groene brandstoffen en door bunkervoorschriften te vergemakkelijken. Hiermee zullen we schepen stimuleren om een groene vaarroute te creëren”.