Crisis auto terminal Bremerhaven

De crisis op de auto terminal in Bremerhaven komt tot een hoogtepunt. Nadat begin juni een arbeidsovereenkomst met aanzienlijke verliezen voor de werknemers van de autoterminal in werking was getreden, neemt het overslagbedrijf BLG Logistics nu nog radicalere maatregelen met het oog op de hoge verliezen.

Het bedrijf maakte woensdag bekend dat het operationele management van de autoterminal in Bremerhaven moet worden vervangen om een fundamentele herstructurering in gang te zetten. Naar verluidt zou de aanstaande reorganisatie op de autoterminal gevolgen kunnen hebben voor de processen, de organisatie en de management- en aandeelhoudersstructuren. Het hoofddoel is de locatie Bremerhaven financieel te stabiliseren en concurrerend te maken zonder dat er een langdurig contract voor werkzekerheid nodig is. Op de Autoterminal Bremerhaven werken meer dan 1.600 mensen.

De auto terminal leed vorig jaar een verlies van 11,5 miljoen euro. Dit kwam met name door een aanzienlijke daling van de volumes tot 1,7 miljoen voertuigen en extra uitgaven als gevolg van de coronapandemie. De economische omstandigheden zullen waarschijnlijk nog verder verslechteren, waarschuwt de raad van bestuur van BLG met het oog op de chipcrisis in de autoproductie en de dalende inschrijvingen van nieuwe auto’s in Duitsland. Eind april daalde de voertuigoverslag in Bremerhaven dit jaar opnieuw met 12 procent tot een goede 547.000 auto’s. Bovendien zouden volgens BLG de marktomstandigheden ongunstig worden beïnvloed door de energiecrisis.