Containervaart groeit in betrouwbaarheid ten opzichte van het begin van het jaar

Waar in het begin van het jaar minder dan één op de drie schepen op tijd aankwam zien we in augustus een forse verbetering. De betrouwbaarheid is toegenomen tot bijna 50%. Het Deense Sea-Intelligence houdt wereldwijd bij in hoeverre containerschepen volgens oorspronkelijk vaarschema hun bestemmingshaven bereiken. In augustus was dit het geval met 46,2% van alle schepen. Dit was 5,8% meer dan in juli.

De punctualiteit is vier maanden achter elkaar gestegen en is de sterkste stijging tot nu toe dit jaar. De gemiddelde vertraging nam fors af, met ruim een halve dag tot ongeveer 6 dagen. In januari was de gemiddelde vertraging nog ca 8 dagen. Het aantal schepen dat als gevolg van opstoppingen in de havens noodgedwongen op afhandeling lag te wachten, was is augustus met bijna 8% nog wel relatief hoog. Op het dieptepunt, in januari dit jaar, was dit bijna 14%. In een normale markt is ongeveer 2% van de vloot als gevolg van congestie tijdelijk niet beschikbaar. De dalende punctualiteitscijfers weerspiegelen de snel afnemende congestie in de zeehavens. Volgens Sea-Intelligence is het congestieprobleem inmiddels gehalveerd ten opzichte van het piekniveau van begin dit jaar. ‘Dit wijst erop dat de containermarkt in het eerste kwartaal van volgend jaar weer is genormaliseerd.