Containers stapelen op in Antwerpse spoorterminal

Door werkzaamheden op het Duitse spoor staan de containers opgestapeld op een spoorterminal in Antwerpen. Deze containers hadden al lang onderweg moeten zijn naar andere plaatsen in Europa. De werkzaamheden leggen een grote druk op de capaciteit van het spoorvervoer en schaden het imago hiervan.

De spoorwerkzaamheden zijn niet het enige probleem voor de spoorterminal. Regelmatig wordt het rode licht bij een spoorovergang genegeerd door vrachtwagenchauffeurs. In 2021 hebben er 12 ongevallen zich voorgedaan in de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Hierom is de spoorterminal bezig met het aankaarten van dit probleem. Chauffeurs worden bij binnenkomst aangesproken om de rode lichten niet te negeren. Veel van de chauffeurs rijden met tankcontainers vol met chemische producten dit komt omdat naast de terminal een grote producent van chemische producenten staat.

Het uitgaande volume is gedaald de afgelopen weken. Er wordt 24 uur per dag gewerkt, dit zes dagen per week door 3 ploegen. De vermindering van volume komt door de werkzaamheden in Duitsland. Dit zorgt voor vertragingen in heel Europa.

Eerst werden er ongeveer twaalf treinen per dag behandeld dit is nu terug gekrompen naar ongeveer acht treinen per dag. Normaal staan er rond de 1000 containers op de terminal maar dit is ondertussen al gegroeid naar 1500 containers.

De terminal loopt nog niet tegen zijn capaciteit aan maar de toename aan containers levert wel veel meer werk op. Normaal moet een container gemiddeld 3 keer verplaatst worden dit is vaak nu zelfs 5 keer geworden. Dit komt omdat containers verplaatst moeten worden om de juiste container te bereiken voor transport.

De treinen uit Antwerpen gaan naar heel Europa en grotendeels rijden via Duitsland. de spoorvervoer sector is hierdoor heel afhankelijk van Duitsland. het alternatief is via Frankrijk maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De machinist moet hiervoor andere vergunningen hebben om op het Franse spoor te rijden. Hiernaast is er ook een tekort aan chauffeurs bij spoorbedrijven door corona absentie. Door de problemen en de feestdagen zal de vertraging pas in de loop van 2022 opgelost zijn.