Chinese haven in neerwaartse spiraal door vrachtvolumes. 

Met de vrachtvolumes in de Chinese havens gaat het weer slechter. Eind mei spaken we van een herstel, echter is er in juni weer een daling geconstateerd. In de eerste week van juni daalde het gemiddelde vrachtvolume in de haven van Shanghai met 6% ten opzichte van 31 mei en lag daarmee 19% lager dan op het moment dat de gedeeltelijke lockdown in de stad begon op 12 maart.

Dit is uit cijfers van het visibilityplatform FourKites gebleken. Ook ziet men dat er in de havens van Ningbo-Zhoushan en Shenzhen een scherpen daling is qua volumes. Haven Ningbo-Zhoushan heeft de eerste week van juni een daling van 20% ten opzichte van 31 mei, en de haven Shenzhen een daling van 10%. Haven Hongkong is in de eerste week van juni slechts 1% gedaald in gemiddeld vrachtvolume. De overige havens in China hebben een gemiddelde daling van 16%.

Ook de wachttijden voor exportproducten loopt niet soepel in China. Op 10 Juni lag de gemiddelde wachttijd in Shanghai op 7.9 dagen, dit is een toenamen van 30% in vergelijking met3 juni, een week eerder. Overigens is de wachttijd voor export in de overige havens zelfs opgelopen naar 9.9 dagen.

Volgens Fourkites betekent dit dat er een stevige stijging is in de vraag naar producten sinds de versoepelingen, en dat de haven worstelt om te voldoen aan de gestegen vraag.

Geen herstel

Voor de importproducten neemt de wachttijd vooralsnog niet toe. De gemiddelde wachttijd voor Shanghai ligt rond de 6.6 dagen, een lichte daling in vergelijking met eind mei. Voor de overige havens van China is de gemiddelde wachttijd voor importproducten ongeveer 4.7 dagen.

Het vrachtvervoer van en naar de stad bleek een groot probleem tijdens de lockdown. De gemiddelde hoeveelheid vracht naar de haven Shanghai was eind mei toegenomen. Begin juni was de stijging zichtbaar. 43% ten opzichte van 14 mei. Echter was er in de eerste week van juni wel weer een lichte afname genoteerd. Vooralsnog is er geen herstel te zien in de hoeveelheid goederen uit de haven Shanghai. Shanghai vervoerd momenteel 84% minder goederen.

Eind mei rapporteerde China een groei in exportproducten. De versoepelingen gaven perspectief en herstel voor fabrieken en havens. Echter zijn grote stadsdelen in Shanghai weer in lockdown geplaatst.

Bron: NT.nl