BIFA waarschuwt: deadline nieuw douanesysteem nadert

Hoewel de British International Freight Association (BIFA) erop vertrouwt dat haar leden acht hebben geslagen op haar advies om zich voor te bereiden op de aanstaande veranderingen in het Britse systeem voor de verwerking van douaneaangiften, wijst anekdotisch bewijsmateriaal erop dat sommige van hun klanten wellicht minder goed voorbereid zijn.

Nu HMRC de paraatheid van douaneagenten en importeurs voor de komende migratie van alle invoeraangiften van CHIEF naar CDS in het oog houdt, heeft BIFA twee documenten opgesteld die haar leden naar hun klanten kunnen sturen om de informatie te verzamelen die van hen wordt verlangd en waarin de extra complexiteit van het invullen van een CDS-aangifte wordt belicht.

Het eerste document behandelt de correlatie tussen CHIEF-vaknummers en CDS-gegevenselementen. Het tweede document beschrijft de aanvullende gegevens die importeurs/exporteurs aan hun douane-expediteurs moeten verstrekken om ervoor te zorgen dat deze de douaneaangiften correct kunnen invullen. Beide kunnen worden geraadpleegd op de BIFA-website: www.bifa.org

Robert Keen, directeur-generaal van de beroepsvereniging die de Britse expeditie- en logistieksector vertegenwoordigt, zegt: “Met nog iets meer dan twee maanden te gaan voordat alle invoeraangiften via CDS moeten worden ingediend, zijn onze leden zich ten volle bewust van de omvang van de verandering die deze overgang van CHIEF naar de Customs Declaration Service (CDS) met zich meebrengt.

“Wij hopen dat de informatie die wij verstrekken hen zal helpen om aan hun klanten uit te leggen hoeveel extra gegevens er nodig zijn en hoe ingewikkeld het is om de douaneaangifte via het nieuwe systeem in te vullen.

“Onze leden werken nauw samen met de handelaren die zij bedienen om ervoor te zorgen dat bijgewerkte inklaringsinstructies kunnen worden opgesteld”.

Keen wees ook op de Trader Dress Rehearsal Service die HMRC heeft voorbereid om bedrijven te laten wennen aan het nieuwe CDS-systeem, dat zowel tussenpersonen als importeurs een nuttig platform biedt om het systeem te testen.

Hij zei: “CDS is al lang in de maak, en er zijn veel wijzigingen geweest in het tijdschema voor de invoering, maar iedereen die veronderstelt dat HMRC denkt aan verder uitstel of vertragingen moet nog eens goed nadenken.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de BIFA-leden, die een aanzienlijk deel van de in het VK ingevoerde douanerechten vertegenwoordigen, er alles aan doen om het nieuwe systeem te laten functioneren en dat zij alles in het werk stellen om klaar te zijn om de zichtbare handel van het land in goede banen te leiden.