Aanzienlijke stijging Duitse MAUT

Als onderdeel van het moderniseringspakket voor klimaatbescherming (“Klimaschutzprogramm 2030”) kondigde de Duitse regering belangrijke wijzigingen aan in de LKW-Maut met ingang van 1 december 2023:

Vanaf december 2023 komt er een CO2-toeslag van 200 euro per ton CO2 die bedrijfsvoertuigen uitstoten. Dit resulteert in een extra toeslag van ongeveer 16 cent per kilometer. Hierdoor stijgt de LKW-Maut aanzienlijk, bijvoorbeeld voor een Euro-6 voertuig van 19 cent per kilometer naar 35 cent per kilometer (is ruim 83%). Euro 6-trucks krijgen vanaf 2024 dezelfde prijs voor Maut als LNG/CNG en HVO. Uitbreiding van Maut: Bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton zullen per 1-7-2024 ook onder de LKW-Maut vallen.